Ит услуги

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Комплексни решения в сферата на информационните технологии,

Продукти и услуги в сферата на информационните технологии

Помагаме на професионалисти като вас, да забравят за проблемте свързани с информационните технологии, според Вашите изисквания.

Всяка секунда е ценна. Не пестим средства за да Ви предложим най-високата скорост за обработка на данни от какъвто и да е характер.

Информацията Ви е защитена на криптирани сървъри в поне 3 независими дата центъра по целия свят, изолирани един от друг.

Имате на разположение всички начини за връзка с нас, 24/7/365, включително нестандартни и собствени такива.

Наетите работни станции и сървъри с уникални параметри, пестят времето Ви при много висока сигурност на данните.

Гъвкава инфраструктура, покриваща и най-строгите изисквания. Голяма партньорска мрежа в зависимост от нуждите Ви.

Неограничен набор от средства за комуникация. Бързо подсигуряване на заместваща услуга при срив на Ваша такава, за да имате винаги връзка с клиентите си.

Довериха ни се клиенти от много отрасли на икономиката. Предлагаме гъвкави решения и алтернативи за неловките ситуации свързани с информационните технологии.

Ит услуги

Транспорт в рамките на населеното място (до клиента и обратно)

Транспорт извън рамките на населеното място (до клиента и обратно)

Посещение на сервизен специалист в рамките на населеното място

2. Инсталация и настройка на хардуер, драйвери и софтуер в пакета на устройството

Асемблиране на персонален компютър

Инсталиране и пускане в експлоатация на персонален компютър при клиента

Инсталиране и пускане в експлоатация на персонален компютър при клиента с настройка на мрежовата среда, файлови и принтерни услуги, интернет, поща, потребителски интерфейс

Инсталиране на хардуерни компоненти: дънна платка, процесор, памет, твърд диск, компакт дисково у-во и др.

Инсталиране на персонален принтер: матричен, мастилено-струен, лазерен

Инсталиране на мрежов принтер: матричен, мастилено-струен, лазерен

Инсталиране и настройка на линеен принтер

Инсталиране и настройка на персонален скенер

Инсталиране и настройка за работа на документен скенер

Инсталиране и настройка за работа на факс апарат

Инсталиране и настройка за работа на цветен лазерен принтер

Инсталиране и настройка за работа на многофункционално устройство

Инсталиране и настройка за работа на мултимедиен прожектор

Инсталиране и настройка на непрекъсваемо токозахранващо у-во (UPS) персонално

Инсталиране и настройка на непрекъсваемо токозахранващо у-во (UPS) мрежово

Инсталиране и настройка на компютърен TV тунер

Инсталиране и настройка на мултимедийна система

Монтаж, инсталиране и настройка на DVR

Монтаж, инсталиране и настройка на камера за видео наблюдение

Инсталиране на архивиращо устройство с архивиращ софтуер на сървър

Асемблиране и хардуерно конфигуриране на сървър

Инсталиране и хардуерно конфигуриране на клъстер

Инсталиране и настройка на NAS

Инсталиране и настройка на SAN

Инсталиране и настройка на устройства за контрол на достъпа

Инсталиране и настройка на персонални идентификационни устройства

Диагностика и отстраняване на хардуерни проблеми в сървърни платформи

Диагностика и отстраняване на софтуерни проблеми в сървърни платформи

Диагностика и ремонт на компютърна техника (компютри, монитори, UPS и др.)

64.80 лв.на час3.4

Диагностика и ремонт на периферни устройства (принтери, МФУ, копири, скенери и др.)

4. Профилактика и отстраняване на вируси и зловреден кодДиагностика и ремонт на активно мрежово оборудване

4.2Хардуерна профилактика на персонален компютър32.40 лв.

Софтуерна профилактика на персонален (преносим) компютър

Хардуерна профилактика на преносим компютър

Хардуерна профилактика на сървър

Софтуерна профилактика на сървър

Хардуерна профилактика на персонален принтер

Хардуерна профилактика на факс апарат

Хардуерна профилактика на цветен лазерен принтер, мрежови принтер

Хардуерна профилактика на копирна машина

Откриване и отстраняване на вируси и зловреден код

5. Инсталиране и преинсталиране на софтуер, закупен или предоставен от клиента

5.2Инсталиране / преинсталиране на драйвери на хардуерно устройство21.60 лв.

Инсталиране и настройка на настолна операционна система (MS Windows, Linux) на персонален компютър

Инсталиране и настройка на настолна операционна система (MS Windows, Linux) на преносим компютър

Преинсталиране и настройка на настолна операционна система (MS Windows, Linux) на персонален компютър със запазване на клиентските данни

Преинсталиране и настройка на настолна операционна система (MS Windows, Linux) на преносим компютър със запазване на клиентските данни

Възстановяване и настройка на фабричната персонална операционна система (MS Windows, Linux) на персонален/преносим компютър със запазване на клиентските данни

Архивиране на клиентски данни от персонален/преносим компютър

Инсталиране и настройка на приложен софтуер: Microsoft, Adobe, Autodesk, Corel и др.

Инсталиране и настройка на антивирусно сървърно приложение – Kaspersky, Microsoft, Panda, Trend Micro и др.

Инсталиране и настройка на антивирусно персонално приложение – Kaspersky, Microsoft, Panda, Trend Micro и др.

Инсталиране и настройка на Microsoft Windows Server – базова инсталация на сървър, конфигуриране на домейн, настройка на политики за сигурност, настройка на DNS, DHCP, WINS, FTP услуги

153.60 лв.153.60 лв.5.12

Инсталиране и настройка на Hypervisor (Microsoft Hyper-V, VMware ESXi, vSphere, Xen Project Hypervisor, KVM)

5.14Конфигуриране на MS Terminal Services in MS Windows Server

Инсталиране и настройка на Microsoft Exchange Server

Инсталиране и настройка на пощенски сървър базиран на дистрибуция с отворен код (Zimbra, Postfix Mail Server)

Инсталиране и настройка на Microsoft SQL Server

Администриране на Microsoft SQL Server

Инсталиране и настройка на пощенски сървър базиран на дистрибуция с отворен код

Инсталиране и настройка на Corporate FTP Server

Администриране на мрежова операционна система/домейн структури: Microsoft, Linux

Преинсталиране и на мрежова операционна система: Microsoft,Linux с миграция на системни и потребителски данни

Инсталиране на приложен софтуер на сървърна платформа: Microsoft, Linux

Инсталиране на софтуер за управление и одит на информационната система

Възстановяване работоспособността на повредена сървърна OS

Мигриране на домейн структури, базирани на Microsoft сървърни платформи

6. Инсталация на пасивно мрежово оборудване

Изтегляне на меден/оптичен кабел в подземно кабелно трасе

6.3Изтегляне на меден/оптичен кабел във въздушно кабелно трасе13.97 лв.

Изтегляне на меден/оптичен кабел по фасадата на сграда

Изтегляне на меден кабел в сграда

Изтегляне на оптичен кабел в сграда

Полагане на HDPE тръба 32/40 mm в изкоп

Въвеждане на меден/оптичен кабел в сграда

Пробиване на отвори в сграда

Полагане на гофрирана тръба

Монтаж на PVC канали

Монтаж на кабелна скара

Монтаж и аранжиране на комуникационен шкаф (6U-27U)

Монтаж и аранжиране на сървърен/комуникационен шкаф

Монтаж стенна розетка

Терминиране на меден конектор неекраниран

Терминиране на меден конектор екраниран

Монтаж на подова розетка единична

Монтаж на подова розетка

Доставка и монтаж на разклонителна муфа 72 FO

Доставка и монтаж на разклонителна муфа 48 FO

Доставка и монтаж на разклонителна муфа 24 FO

Доставка и монтаж на разклонителна муфа 12 FO

Доставка и монтаж на разклонителна муфа 8 FO

Доставка и монтаж на разклонителна муфа 6 FO

Подготовка на оптичен кабел за монтаж

Сплайсвания в ODF/разклонителна муфа

Тест на оптични връзки

Монтаж и терминиране на съединителен (patch) панел 24 порта неекранирани

Монтаж и терминиране на съединителен (patch) панел 24 порта екранирани

Монтаж и терминиране на съединителен (patch) панел 48 порта неекранирани

Монтаж и терминиране на съединителен (patch) панел 48 порта екранирани

Измерване и маркиране на заварена кабелна компютърна мрежа с НЧ уред

Измерване, маркиране и паспортизация на кабелна компютърна мрежа с НЧ уред

Измерване, маркиране и паспортизация на кабелна компютърна мрежа с ВЧ уред

Монтаж на контакт ШУКО

Монтаж на контакт за шина

Направа на ел. разклонителна кутия

Присъединяване на изводи и преработка на ел. табло

Монтаж на осветително тяло

Монтаж и инсталация на домофон

Монтаж датчик за СОТ

Монтаж сирена за СОТ

Монтаж, инсталация и програмиране на централа за СОТ

Изготвяне на документация за завършен обект

7. Инсталация и настройка на активно мрежово и комуникационно оборудване

Монтаж и инсталация на неуправляем мрежов комутатор

7.3Монтаж и инсталация на управляем мрежов комутатор L238.40 лв.

Монтаж и инсталация на управляем мрежов комутатор L3

Монтаж и инсталация на безжична мрежова точка

Монтаж и инсталация на broadband router

Монтаж и инсталация на мрежов router

Монтаж, инсталация и настройка на Firewall устройство

Монтаж, инсталация и настройка на Antispam устройства

Монтаж, инсталация и настройка на Internet Application Security устройства

Монтаж, инсталация и настройка на устройства за антивирусна защита

Монтаж, инсталация и настройка на аналогова телефонна централа

Монтаж, инсталация и настройка на цифрова телефонна централа

Инсталация и настройка на VoIP телефонна централа Asterisk, вкл. интерактивна система за гласови отговори (IVR), конферентни връзки, билинг, графичен интерфейс за справки и др.

8. Одиторска, проектантска и развойна дейност

Одит на информационна система

8.3Изготвяне на проект за структурна кабелна система по зададено трасе между сгради1.13 лв.

Изготвяне на проект за структурна кабелна система по зададени работни места в сграда

Проектиране на комуникационни решения

Проектиране на цялостни инфраструктурни решения

Проектиране на High Availability Clusters решения

Проектиране на Disaster Recovery решения

Проектиране на системи за видео наблюдение

Проектиране на Решения за непрекъснат работен процес

Проектиране на Решения за Информационна Сигурност

Бюджетиране на информационни системи

9. Пълно или частично аутсорсване на ИТ дейностите във фирмата

Хардуерен план: хардуерна абонаментна поддръжка на компютърна техника, периферия, офис техника и комуникационни устройства

Моля вижте дог. за абонаментен сервиз

9.3Софтуерен План: софтуерна абонаментна поддръжка на системен и приложен софтуер на работните станции работещи в работна група в малък (среден) офисМоля вижте дог. за абонаментен сервиз

Стандартен План: обединява Хардуерен и Софтуерен План и включва цялостна поддръжка на информационната система на малък (среден) офис, организиран в работна група

Моля вижте дог. за абонаментен сервиз

Експертен План: Стандартен план , надграден с експлоатацията и поддръжката на сървърни системи, системи за информационна сигурност, disaster recovery , включени в информационната система на среден офис, организиран в домейн среда

Моля вижте дог. за абонаментен сервиз

Разширен План: Експертен план , осигуряващ цялостна поддръжка по системата 8×7 – осем работни часа / седем дни в седмицата

Моля вижте дог. за абонаментен сервиз

10. Отдаване под наем на ИТ инфраструктура

Ит услуги

Внедрять инновации сейчас непросто, ведь на ежедневную поддержку ИТ-инфраструктуры уходит слишком много времени. На сегодняшний день ИТ-услуги предоставляются и используются совсем не так, как раньше, однако у ИТ-специалистов почти не остается времени на адаптацию к новым тенденциям.

 • быть готовым к новым требованиям;
 • анализировать текущие возможности и будущие нужды;
 • разрабатывать и развертывать новые решения;
 • быстро внедрять новые системы в эксплуатацию;
 • обучать персонал;
 • поддерживать работоспособность систем.

А по окончании жизненного цикла, когда системы устаревают или появляются новые технологии и возможности, весь процесс необходимо начинать заново. Так как же все это успевать?

Консалтинговые и другие услуги Dell в области информационных технологий помогут извлечь максимальную выгоду из вложений в ИТ-системы

 • Dell предоставляет комплексные услуги по развертыванию ноутбуков и настольных компьютеров, а также решения для центров обработки данных. Эти услуги помогают упростить управление центрами обработки данных.

 • Пакет услуг Dell ProSupport обеспечивает оптимизацию поддержки и обслуживания ИТ, позволяя вам увеличить продуктивность работы за счет сокращения простоя ИТ-систем.

  Учиться инновациям у интернет-компаний, беря на вооружение методики DevOps, масштабирования и программного обеспечения с открытым исходным кодом (На английском языке)

  Интернет-компании определяют повестку дня ИТ-индустрии, и предприятия, несомненно, выигрывают, принимая их методы. Инновации характерны для интернет-компаний потому, что они работают со своими разработчиками и дают им поле для инноваций. Одновременно разработчики должны научиться работать в более тесном сотрудничестве с оперативными подразделениями компании.

 • Парадокс инноваций — инновации в бизнесе или инновационные ИТ-технологии? (На английском языке)

  Подобно общеизвестному вопросу о курице и яйце можно спросить себя, что было раньше — инновации в бизнесе или инновационные ИТ-технологии.

  Обслуживание осуществляется в любом пункте ремонта Авторизованного Поставщика Услуг Dell на территории страны приобретения продукта.

  Условия гарантии на продукты Dell, ввезенные на территорию России из других стран

  Ремонт негарантийных устройств Dell и приобретение запчастей по сервисному каналу

  В случае если Ваше устройство Dell вышло из строя за пределами гарантийного срока, то для его ремонта необходимо обратиться в один из авторизованных сервисных центров. После восстановления работоспособности системы Dell рекомендует восстановить гарантию на оборудование. Для приобретения продления гарантии необходимо заполнить форму запроса. Подробнее о продлении гарантии можно прочитать в вопросе «Как обратиться за продлением гарантии / технической поддержки на оборудование Dell?»

  Для получения предложения на приобретение запасных частей для техники Dell по сервисному каналу можно обратиться в компанию IT — Parts, путем отправки запроса на электронный адрес dell@it-parts.ru

  Возможность проведения негарантийного ремонта, его стоимость и время не регламентированы. В некоторых случаях запасные части недоступны для заказа по негарантийному каналу поставок. Поэтому Dell рекомендует своевременно продлять гарантию на оборудование. О последствиях прекращения и несвоевременного продления гарантии можно почитать в одноименном вопросе на нашем сайте.

  Гарантийный ремонт устройств, реализуемых через розничные сети (PL CIS)

  Сервисный центр – один из пунктов ремонта Авторизованного Поставщика Услуг Dell, список которых доступен на странице www.dell.ru/sl

  Покупатель Продукта несет обязательства по доставке продукта до сервисного центра или места продажи и обратно.

  Гарантийное обслуживание Onsite Service After Remote Diagnosis и Basic Next Business Day On-Site

  Как действует расширенная круглосуточная поддержка Dell ProSupport?

  Условия и порядок осуществления гарантии на мониторы Dell для корпоративных заказчиков

  Условия и порядок осуществления гарантии на мониторы Dell, приобретенные в розницу

  Замена изделия, в случае нецелесообразности дальнейшего гарантийного ремонта

  Порядок обращения за технической поддержкой для корпоративного оборудования

  Телефоны горячей линии:

  Для базовой гарантии: 8-10-800-21561044 (бесплатный звонок) или 8 (499) 500-8391

  Перед началом заполнения формы обратите внимание, чтобы в правом нижнем углу экрана была выбрана страна, в которой зарегистрировано (в которую было поставлено) оборудование Dell. По результатам заполнения формы будет создана заявка на ремонт. Номер заявки будет предоставлен по электронной почте. По результатам размещения заявки с Вами свяжется инженер Dell. Заявки, размещенные через веб-интерфейс, принимаются и обрабатываются только в рабочее время, по рабочим дням, в часы работы русско-язычной поддержки.

  Зайдите на ссылку http://www.dell.com/support/incidents/ru/ru/rudhs1/Chat/TagChange Укажите номер сервисного тага системы, у которой имеются проблемы. Заполните имя, адрес электронной почты, описание проблемы на русском языке. Первый свободный инженер Dell включится в чат с Вами. Чат с инженером Dell возможен только во время работы русско-язычной поддержки.

  Основные различия между поддержкой Dell ProSupport и Базовой технической поддержкой

  Комплексная поддержка оборудования и ПО Dell Collaborative Support

  Какие дополнительные опции существуют для гарантии Dell?

  Позволяет определять физическое местонахождение системы при ее соединении с Интернетом, удаленно блокировать систему или уничтожить данные на жестком диске, при попадании ее в руки воров или злоумышленников. В случае приобретения этой услуги, Вы получите инструкцию по установке программного обеспечения Computrace, ключ активации ПО и доступ к центру мониторинга систем. Расширенный вариант услуги предусматривает определение личности и места нахождения злоумышленника, путем использования различных алгоритмов специалистами службы безопасности центра мониторинга и взаимодействия их с правоохранительными органами с целью возвращения системы владельцу.Согласно нашей статистике, из 5 похищаемых систем, защищенных сервисом ComputraceOne, 4 возвращается их владельцам.

  клиентских систем, так и для серверного оборудования. При наличии такой опции Заказчику достаточно обратиться в техническую поддержку Dell, указать сервисный таг оборудования, описание проблемы и свои контактные данные, после чего специалист Dell направит уполномоченного специалиста локального авторизованного сервисного центра для сбора данных и проведения диагностики на месте эксплуатации. Такая опция доступна только для заказчиков с гарантией ProSupport. Подробное описание опции доступно по ссылке.

  Какие могут быть последствия прекращения или несвоевременного продления гарантии?

  Что входит в фирменную гарантию Dell ProSupport и Dell ProSupport Plus for Enterprise?

  поставляемого оборудования. Обеспечение своевременного подключения экспертов к

  Источники:
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  Услуги в сферата на информационните технологии, компютърни мрежи, Linux и Windows сървъри и работни станции, IP телефония, хостинг на виртуални частни сървъри, уебсайтове, електронна поща, изграждане на електрическа и мрежова инфраструктура, доставка, поддръжка и извънгаранционен сервиз на техника.
  http://servbg.com/
  Ит услуги
  Транспорт в рамките на населеното място (до клиента и обратно) Транспорт извън рамките на населеното място (до клиента и обратно) Посещение на сервизен специалист в рамките на населеното
  http://www.evrista-bg.com/bg/uslugi
  Ит услуги
  Это действительно объективный и экономичный подход к ИТ-услугам. Мы не используем в работе какие-либо собственные устаревшие аппаратные архитектуры, в поддержке которых мы были бы заинтересованы. Вместо этого наши решения основаны на открытых архитектурах и принципах разработки x86.
  http://www.dell.com/learn/ru/ru/rubsdt1/by-service-type

 • COMMENTS