Іт аутсорсинг

IT Аутсорсинг

• про Іт-послуги та їх види

• що таке аутсорсинг та його переваги

• які країни є світовими лідерами за виробництвом програмного забезпечення

• що таке інформатизація світового господарства

• які виробники програмного забезпечення вам відомі

Сучасне матеріальне виробництво та інші сфери діяльності все більше потребують інформаційного обслуговування та опрацювання ве-

личезної кількості інформації. Універсальним технічним засобом обробки будь-якої інформації є комп’ютер, а комунікаційні засоби, які використовують комп’ютери, служать для зв’язку й передачі інформації.

Упровадження комп’ютерної техніки та Інтернету в усі сфери життя людства зумовило бурхливий розвиток особливого виду послуг — інформаційно-технологічних (ІТ).

ІТ-послуги та їхні складові.

ІТ-послуги поєднують різні види діяльності, спрямовані на задоволення інформаційних потреб користувачів.

Розвиток інформаційно-технологічних послуг розпочався одночасно з формуванням виробництв, що спеціалізуються на випуску ЕОМ, електронної техніки, їхніх комплектуючих.

Найбільш затребуваними складовими ІТ-послуг є: розробка програмного забезпечення;

програмна та мережева інтеграція (об’єднання мережевих систем або прикладних програм); забезпечення інформаційної безпеки;

ІТ-консалтинг (консультування з питань використання інформаційних технологій);

ІТ-навчання та тренінги;

Сьогодні за темпами зростання ІТ-послуги випереджають усі інші види послуг та продовжують динамічно розвиватися. В останні роки більш швидкому зростанню IT-послуг також сприяли збільшення кількості користувачів мобільних пристроїв, глобальне поширення соціальних мереж, поява «хмарних» технологій, що забезпечують зберігання файлів у мережі.

Країни-лідери на світовому ринку програмування.

Найбільші витрати на розробку програмного забезпечення й інших ІТ-послуг та їх споживання здійснюють у розвинених країнах Північної Америки та Європи (мал. 1).

Провідними виробниками та експортерами продукції комп’ютерного програмування є США, Німеччина, Велика Британія, Франція, Японія. Близько однієї третини світового виробництва програмного забезпечення припадає на американські ІТ-компанії. Серед них світовими

лідерами є IBM, Microsoft, Oracle, Symantec, CA Technologies, Google, Apple. Філії та дочірні підприємства американських компаній, що надають ІТ-послуги, розташовані по всьому світу, як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються.

Аутсорсинг та його переваги.

Результатом глобалізації світового господарства стало зростання ролі такого виду послуг, як аутсорсинг. Поняття «аутсорсинг» (від англ. outsourcing — використання зовнішнього ресурсу) передбачає передачу підприємством ряду певних виробничих функцій іншим компаніям, що спеціалізуються на відповідній діяльності. Найчастіше ІТ-аутсорсинг використовується для дистанційного виконання певної роботи програмістом в іншій країні. Умови для його поширення склалися наприкінці ХХ ст. завдяки розвитку сучасних засобів комунікації.

Утримання ІТ-підрозділів великих корпорацій вимагає значних витрат. Щоб їх зменшити, доцільно відмовитися від повного штату програмістів і передати частину їхньої роботи (можливо, і всю роботу повністю) іншим фірмам, у багатьох випадках — за кордон. Це дає змогу компаніям, що використовують аутсорсинг, суттєво збільшити масштаби власного виробництва та одночасно скоротити витрати на оплату працівникам.

Практично всі великі компанії тією чи іншою мірою взаємодіють з аутсорсинговими розробниками систем та програм. Провідні компанії, які спеціалізуються на ІТ-аутсорсингу, розташовані в США, Ірландії, Франції, Індії, Китаї, Україні.

ІТ-послуги в Україні.

Наша країна є одним із провідних світових експортерів інформаційно-технологічних послуг, зокрема ІТ-аутсорсингу. В Україні працює

понад 4 тис. національних ІТ-компаній та 100 міжнародних центрів. Найбільша кількість підприємств, що надають послуги ІТ-аутсорсингу, розташована в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі.

Внесок ІТ-підприємств у ВВП України постійно збільшується: лише за останні п’ять років їх частка зросла більше ніж у 5 разів. Стрімке зростання сектору інформаційно-технологічних послуг забезпечує позитивний вплив на загальний економічний розвиток країни та підвищення її міжнародного іміджу (мал. 2).

Головною перевагою українського ІТ-бізнесу є наявність висококваліфікованих фахівців. За їх кількістю (понад 100 тис. осіб) Україна утримує першість серед країн Європи.

Сьогодні основними замовниками аутсорсингових послуг є зарубіжні та вітчизняні компанії, великі банки, промислові та енергетичні підприємства, страхові фонди. Найбільшими іноземними замовниками ІТ-послуг з України є компанії США (45 %), ЄС та Ізраїлю.

На сучасному етапі розвитку світового господарства відбувається зростання потреб в інформаційно-технологічних послугах.

• Найбільші виробники та споживачі програмного забезпечення розташовані в розвинених країнах, Китаї, Індії.

• Однією з головних тенденцій розвитку інформаційних технологій у сучасному світі є зростання ролі ІТ-аутсорсингу.

• Україна посідає провідні місця у світових рейтингах країн із надання послуг ІТ-аутсорсингу.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Що таке ІТ-послуги? Чим обумовлене зростання попиту на ІТ-послуги у світі? 2. Назвіть країни-лідери на ринку програмного забезпечення. Наведіть приклади великих компаній, що спеціалізуються на комп’ютерному програмуванні. 3. Розкрийте зміст понять «аутсорсинг» та «Іт-аутсорсинг». Поясніть, у чому полягають переваги Іт-аутсорсингу. 4. Яку роль відіграють Іт-послуги в нашій країні?

Які чинники сприяють динамічному зростанню сфери Іт-послуг в україні, а які перешкоджають?

Набуваємо практичних навичок

Проведіть дослідження розвитку Іт-послуг в україні за останні п’ять років. Дізнайтеся: 1) які види послуг надають аутсорсингові компанії в україні; 2) яку освіту мають фахівці, що працюють у сфері Іт-послуг; 3) які вищі навчальні заклади в україні спеціалізуються на підготовці фахівців у сферах інформаційних технологій.

Іт аутсорсинг

  • Обслуговування офісних комп’ютерів та ноутбуків
  • Налаштування серверів та мереж
  • Встановлення систем відеонагляду

Пропонуємо організаціям вигідні тарифні плани, надаємо повну технічну підтримку, виїжджаємо в екстрених випадках.

  • Відсутність необхідності утримувати свій IT-відділ.
  • Забезпечення безперебійної роботи всієї вашої техніки та інфраструктури в цілому.
  • Зниження і прогнозування витрат на IT-департамент.
  • Постійна підтримка і вирішення всіх проблем в найкоротші терміни.

Основний набір послуг з обслуговування техніки здійснюється в рамках договору на обслуговування за фіксовану плату на місяць.

Наші фахівці проводять усі необхідні роботи під час планових виїздів. При виникненні несправності, усі проблеми усуваються в найкоротші терміни — дистанційної службою технічної підтримки або в рамках безкоштовного екстреного виїзду технічного фахівця в офіс.

Ми пропонуємо ІТ аутсорсинг у Львові та гарантуємо збереження в ідеальному технічному стані обладнання вашої організації, своєчасне встановлення і оновлення програмного забезпечення. При цьому Вам не доведеться наймати величезний штат кваліфікованих фахівців і платити їм зарплату, забезпечувати повний соціальний пакет. Співпраця з нами дозволить в будь-який час дня і ночі, отримати професійну консультацію або реальну допомогу.

Источники:
Іт аутсорсинг
Ви дізнаєтесь: про Іт-послуги та їх види що таке аутсорсинг та його переваги які країни є світовими лідерами за виробництвом програмного забезпеченняПригадайте: що таке інформатизація світов
http://mozok.click/239-kompyuterne-programuvannya-autsorsing.html
Іт аутсорсинг
Пропонуємо ІТ аутсорсинг у Львові за вигідними тарифами. Ми гарантуємо ідеальне технічний стан обладнання вашої компанії, своєчасне встановлення і оновлення програмного забезпечення.
http://itcenter-remont.lviv.ua/outsourcing/

COMMENTS